Madrasah Aliyah Madrasatul Qur'anTenaga Pengajar dan Staf

Tenaga pengajar MA Madrasatul Qur’an sebagian besar bersertifikasi sarjana strata satu (S-l), magister (S-2) dan doctor (S-3) ber-basic pesantren. Dengan aset berupa sumber daya manusia yang besar, MA Madrasatul Qur’an Tebuireng terus berupaya meningkatkan kualitasnya sesuai perkembangan zaman namun tidak lepas dari bingkai ajaran dan nilai-nilai keislaman , dengan harapan akan mampu melahirkan generasi intelektual muslim yang berkualitas, berwawasan global, berdedikasi tinggi, dan berakhlakul karimah.

Berikut adalah daftar tenaga pengajar dan staf MA Madrasatul Qur’an:

No

Nama

1 Dr. KH. Ach. Musta’in Syafi’ie, M.Ag.
2 H. A. Syakir Ridlwan, Lc. M.HI.
3 Isa Ansori, M.Pd.
4 Ainur Rofiq, S.Ag.
5 Budi al-Ashad, M.Sy.
6 Drs. H. A. Cholid Ali
7 Drs. H. Khayat Hasyim
8 Syuhada’ Syarkun, M.HI.
9 Drs. H. Abdullah Sajjad, M.HI.
10 A. Mukhtar Syafi’ie, S.Pd.I
11 H. Muhammad Fauzan, S. Ag
12 H. Burhanuddin Ridlwan, Lc, M.PdI
13 Dr. Makinuddin, SH, M.Ag.
14 Achmad Samsul Anam, M.HI.
15 Drs. H. Ach. Rifa’i Rosyadi, M.HI.
16 H. Mukhlis Dimyati, S.Pd.I.
17 Ali Said, M.HI.
18 Masrokhin, M.HI.
19 Ahmad Ubaidillah, SE.
20 Mochamad Abdul Jabbar, S.IP.
21 Mufid Wahyu Hidayat, Lc.
22 M. A. Aziz Muslim, M.Si.
23 Taufiq, S.Ag.
24 Muhammad Zainal Fanani, S.Pd.
25 Irfan Cahyadi, S.Pd.
26 Novi Wulansah, S.Pd.
27 Rohmatulloh Ma’mun, S.Pd
28 M. Nasrulloh, S.H.I.
29 Erik Lutfi Rizal, S. Pd.
30 M. Misbahul Faizin, S.Pd.
31 Muhammad Lutfi, M.H
32 Abdul Majid,  M.HI
33 Ary Ardilla, M.H
34 Deky Pradana, S. Pd.
35 Hadi Junaidi, S.Pd.
36 Fathul Karim, M.H
37 Mukhtar Rifai, S.Si
38 Arif Lukman, S. Pd.
39 Setiyo Broto Atmojo, S.Pd
40 Syukron Ma’mun, Lc
41 Akmam Mutrofin, M.H.I
42 Ahmad Fakhruddin Fajrul Islam, M.Th.I
43 M. Nidlom, S.Sy.
44 M. Sholahuddin, S.Pd.I
45 Mukhtarozi, S.HI
46 Gandung Bahaudin, M.Pd.
47 Miftahul Huda,S.Pd
48 Abdul Aziz, S.Th.I
49 Abdul Rosyad, S.Pd.I
50 Sunarto, S. Hum, M.M.
51 Miftahul Falah
52 Ar Rizki Romadhoni
53 Muhammad Irfan
54 Khusnul Ibad
55 Nur Hadi
Kontak
Jl. Irian Jaya No. 47 Tebuireng
0321-852820
Sabtu- Kamis: 07.00 - 13.00
Berlangganan