Madrasah Aliyah Madrasatul Qur'anKurikulum

Madrasah Aliyah (MA) Madrasatul Qur’an  merupakan unit pendidikan formal yang berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren (PP) Madrasatul Quran Tebuireng. Untuk mengakomodir pendidikan formal santri Pondok Pesantren Madrasatul Qur’an, MA Madrasatul Qur’an menyelenggarakan pendidikan dengan memakai kurikulum Kementerian Agama dan dipadu kurikulum Madrasatul Qur’an, dengan penekanan pengetahuan yang berhubungan dengan ‘Ulum al-Quran dan hukum Islam.

MA Madrasatul Qur’an membuka kelas dengan 3 (tiga) penjurusan, yakni Keagamaan, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Adapun masing-masing jurusan memiliki mata pelajaran sebagai berikut:

Mata Pelajaran

No Keagamaan IPA

IPS

1

Matematika Biologi Geografi
2 Bahasa Indonesia Matematika Sosiologi
3 Bahasa Arab Fisika Sejarah
4 Bahasa Inggris Kimia Ekonomi
5 Fiqih Bahasa Indonesia Matematika
6 Fiqih Kitab Bahasa Arab Bahasa Arab
7 Ushul Fiqh Bahasa Inggris Bahasa Inggris
8 Qawaid Fiqh Fiqih Bahasa Indonesia
9 Ilmu Kalam Fiqih Kitab Fiqih
10 Ilmu Tafsir Ushul Fiqh Fiqih Kitab
11 Ilmu Hadits Qawaid Fiqh Ushul Fiqh
12 Ilmu Tauhid Quran Hadits Qawaid Fiqh
13 Tafsir Jalalain Ilmu Tafsir Quran Hadits
14 Tafsir Ahkam Ilmu Hadits Ilmu Tafsir
15 Hadits Ilmu Tauhid Ilmu Hadits
16 Faroidh Tafsir Jalalain Ilmu Tauhid
17 Nahwu Tafsir Ahkam Tafsir Jalalain
18 Shorof Hadits Tafsir Ahkam
19 Balaghah Faroidh Hadits
20 I’lal Nahwu Faroidh
21 Imla’ Shorof Nahwu
22 I’rob I’lal Shorof
23 Akidah Akhlak Imla’ Imla’
24 Pelajaran Membaca Kitab I’rob I’rob
25 Sejarah Kebudayaan Islam Akidah Akhlak Akidah Akhlak
26 Karya Tulis Ilmiah Pelajaran Membaca Kitab Pelajaran Membaca Kitab
27 Sejarah Kebudayaan Islam Sejarah Kebudayaan Islam

28

Karya Tulis Ilmiah

Karya Tulis Ilmiah

Kontak
Jl. Irian Jaya No. 47 Tebuireng
0321-852820
Sabtu- Kamis: 07.00 - 13.00
Berlangganan